Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to ci wszyscy, którzy służą przy Ołtarzu podczas liturgii. Krótko mówiąc, to ministranci i lektorzy.

Do obowiązków ministrantów i lektorów należy:

Obok postawy zewnętrznej ważna jest także kultura osobista i świadectwo chrześcijańskiego życia ministrantów i lektorów poza kościołem. Dlatego udział w spotkaniach formacyjnych pomaga chłopcom kształtować pełną osobowość ludzką i dojrzałą postawę chrześcijańską. Rodzicom zaś ułatwia skuteczność oddziaływań wychowawczych i pomaga wprowadzać ducha religijnego w życie rodziny.

Pewnego rodzaju formą nagrody dla chłopców należących do LSO jest udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym, turnusy rekolekcyjne czy wycieczki organizowane kilka razy do roku.

Jeśli chcesz, przyjdź! Czekamy na Ciebie.
Ty jesteś przyszłością Kościoła i naszej parafii.

Opiekun LSO – Ks. Paweł Wójcik

(tel. 576132047)

 

Kilka świadectw…

Króluj nam Chryste!

W Liturgicznej Służbie Ołtarza jestem już od 20 lat. Te lata posługi dały mi możliwość lepszego poznania tajemnicy Eucharystii, a także głębszego jej przeżywania. Od dziecka mogłem uczyć się tu samodyscypliny, szacunku do drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za powierzoną mi pracę. Teraz czuję satysfakcję, kiedy mogę przekazać całą moją wiedzę młodszemu pokoleniu. Mam nadzieję, że mój przykład zachęci młode osoby do wieloletniej i gorliwej posługi. 

Rafał

 

Służba w LSO to dla mnie okazja do poznawania nowych ludzi i poszerzania swoich horyzontów. To przede wszystkim oparcie w Bogu przez postawienie Go na pierwszym miejscu. Daje mi ono siłę potrzebną do stawiania czoła codziennym wyzwaniom…

Mikołaj

 

Dla mnie LSO to nie tylko stanie „za ołtarzem” i posługiwanie kapłanowi, ale przede wszystkim samemu Jezusowi. Jest to fascynująca duchowa przygoda do której zapraszam każdego niezależnie od wieku.

Maksymilian

 

Służba naszego syna przed ołtarzem nie zaczyna się przed Eucharystią i nie kończy tuż po niej. To ciągła walka dobra ze złem całej rodziny, to ciągła nauka wiary, miłości, cierpliwości, pokory, nauki poprzez Słowo Boże bycia prawdziwym chrześcijaninem. Wierzymy w to że jego posługa jako ministranta jest darem od Boga dla nas wszystkich, dla naszej rodziny, abyśmy mogli trwać przy Bogu, czerpać z Jego zdrojów miłość i tym samym pogłębiać i umacniać relacje z nim stając się lepszym człowiekiem.

Agnieszka i Aleksander

 

Powrót na górę strony