Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Małżeństwo

Narzeczeni, zamierzający zawrzeć sakrament małżeństwa, powinni zgłosić się  Kancelarii Parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Prawo Kanoniczne precyzuje, że tzw. protokół przedmałżeński należy sporządzić w parafii narzeczonej lub narzeczonego. W przypadku chęci zawarcia sakramentu poza parafią narzeczonej lub narzeczonego potrzebna zgoda proboszcza narzeczonego lub narzeczonej na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i udzielenie sakramentu w innej parafii. Narzeczeni w naszej parafii na spisanie protokołu umawiają się telefonicznie (798 486 704) poza godzinami pracy kancelarii, jednak nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu.

Do spisania protokołu narzeczeni powinni mieć następujące dokumenty:

PROTOKÓŁ PRZEDMAŁŻEŃSKI pozwala stwierdzić, że nie ma przeszkód kanonicznych lub osobowych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wtedy również narzeczeni deklarują się co do sposobu zawarcia małżeństwa (ślub konkordatowy). Otrzymują również informacje co do dalszych działań (spowiedź, zapowiedzi, termin drugiego spotkania, świadkowie, itp.)

POUCZENIE LITURGICZNE NARZECZONYCH

W piątek o godz. 16.00 przed datą ślubu.

FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE

Fotograf i kamerzysta musi posiadać zaświadczenie o ukończonym kursie dla fotografów i kamerzystów liturgicznych. Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić z duszpasterzem. W świątyni obowiązuje zakaz używania dronów.

WYSTRÓJ KOŚCIOŁA

Wystrojem zajmuje się w naszej parafii s. Bogusława (zakrystianka). Z nią należy ustalać odpowiednio wcześniej wszelkie kwestie związane z dekorowaniem Katedry na ceremonie ślubne.

MUZYKA LITURGICZNA

Za muzykę odpowiedzialny jest organista Wiesław Siewierski (tel. 604 225 279). Instrumentaliści, wokaliści oraz schole śpiewające podczas ślubu muszą być uzgodnieni z organistą, a repertuar przez nich wykonywany, podany przynajmniej tydzień przed planowanym ślubem. Instrumentalnie można wykonywać utwory religijne, adekwatne do danej części Mszy Świętej, natomiast wokalnie można wykonywać tylko pieśni znajdujące się w zatwierdzonych śpiewnikach. Muzyka w liturgii może być wykonywana jedynie "na żywo". Niedopuszczalne jest stosowanie nagranych podkładów. Psalm może wykonać jedna osoba od ambony lub Pan Organista. Nie możne śpiewać psalmu kilka osób. Zabrania się wykonywania w ramach liturgii piosenek religijnych, których muzyka często posiada charakter świecki. Wszystkie zaś udziwnienia, szukanie poklasku i oryginalności, wykonywanie utworów nieliturgicznych podczas liturgii jest zakazane, np. Hallelujah Leonarda Cohena, Oceany, Kiedy fale mórz (Schowaj mnie), Unoszę wzrokNic nie musisz mówić nic, Ty tylko mnie poprowadź (Gdy drogi pomyli los zły), W cieniu Twoich rąk, Wśród tylu dróg. Ave Maria oraz inne pieśni maryjne mogą być wykonane po błogosławieństwie, podczas modlitwy Młodej Pary przed figurą Matki Bożej Fatimskiej.

Propozycje pieśni, które mogą być wykonane podczas Mszy Świętej: Pod Twą obronę, Kto się w opiekę, Głoś imię Pana, Ojcze z niebios, Za rękę weź mnie, Panie, Być bliżej Ciebie chcę, Pragnę miłością Twą, Ubi caritas, Pan jest mocą swojego ludu, Złącz Panie miłujących Cię, Gdzie miłość wzajemna i dobroć, Przykazanie nowe, O Panie Ty nam dajesz, Zbliżam się w pokorze oraz inne pieśni znajdujące się w Śpiewniku Siedleckiego oraz Exultate Deo.

ŻYCZENIA

Świątynia nie jest miejscem przyjmowania życzeń po ślubie.

Powrót na górę strony