Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Koło misyjne

Grupa działa od początku istnienia parafii, tj. od 1975 r. Po pięcioletniej przerwie (lata 1990- 1995), wznowiła pracę, przyjmując w swe szeregi nowych członków. Obecnie liczy 26 członków i 16 sympatyków. Członkowie podejmują pełny zakres obowiązków, służąc swym czasem, pieniądzem i modlitwą. Sympatycy okresowo wspieraja misje darami w naturze i stałą modlitwą. Nie są oni zobowiązani do udziału w spotkaniach koła. Koło otacza opieką modlitewną i materialną Diecezję Doumé Abong-Mbang w Kamerunie, której pasterzuje ks. bp Jan Ozga (dawny wikary Parafii Katedralnej). Pomoc modlitewna wyraża się w przyjętych przez członków koła zobowiązaniach dobrowolnej, stałej modlitwy we wskazanych przez misję intencjach. Modlitwa może też być wzmocniona przez podjęte wyrzeczenie, post lub ofiarowane cierpienia. Co trzy miesiące koło organizuje Kwartalne Nabożeństwa Misyjne, do udziału w których zaprasza się wszystkich parafian. Włączając się w życie parafii (nabożeństwa fatimskie, drogi krzyżowe, uroczystości parafialne), koło przybliża wiernym sprawy i potrzeby misji. Dary materialne są również organizowane w oparciu o społeczność parafii. Do składek członków koła, dołączane są ofiary składane przez parafian w czasie Kwartalnych Nabożeństw Misyjnych. Z tych pieniędzy ufundowane jest stypendium na utrzymanie kleryka Wyższego Seminarium Duchownego w Kamerunie (drugiego kleryka utrzymuje samodzielnie jeden z członków Koła Misyjnego). W styczniu 1999 r. koło zorganizowało, we współpracy z innymi Kołami Misyjnymi Dar na 2000 rok Zebrano i wysłano do Kamerunu 96 ton darów według listy zapotrzebowań zgłoszonej przez diecezję ks. bpa Jana Ozgi. obecnie opiekunem Duszpasterstwa Misyjnego jest ks. Michał Rurak

Powrót na górę strony