Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Poradnia rodzinna

Zapraszamy narzeczonych, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński, na katechezy przedślubne do Poradni Rodzinnej przy Rzeszowskiej Katedrze.

Miejscem spotkań jest budynek "Parafii Katedralnej", al. Sikorskiego 21, 35-304 Rzeszów.

Katechezy przedślubne realizujemy na dwa sposoby:

- grupowo - w wybrane soboty miesiąca (konkretne daty do wyboru w formularzu),

- oraz jeśli wymaga tego sytuacja konkretnej pary, także w formie indywidualnej.

 

Cykl prowadzony w grupie składa się z:

- 3 katechez ogólnych (ksiądz + doradca) w odstępach miesięcznych,

- 3 spotkań w Poradni Rodzinnej umawianych co miesiąc.

Natomiast w przypadku przygotowania w formie indywidualnej przewidziane są 3 spotkania z doradcą, których tematem jest nauka metody oraz rozmowa o treściach katechezy.

Przygotowanie w formie indywidualnej trwa również trzy miesiące. Podsumowaniem cyklu jest spotkanie z księdzem.

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej, pierwszeństwo mają pary, których data ślubu wyznaczona jest w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Warunkiem zaliczenia jest obecność pary na wszystkich sześciu spotkaniach oraz znajomość metody rozpoznawania płodności potwierdzona interpretacją własnych obserwacji.

Narzeczeni nie mogą odbyć samych rozmów indywidualnych w Poradni Rodzinnej bez uczestnictwa w katechezach ogólnych.

W związku z tym, że czas potrzebny do odbycia katechez to minimum 3 miesiące, zachęcamy narzeczonych do zgłoszenia się na katechezy przedślubne pół roku przed ślubem lub wcześniej.

Zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych jest ważne bezterminowo.

 

Zapisy:

Na katechezy przedślubne należy zapisywać się za pośrednictwem formularza

W razie pytań, podajemy dane kontaktowe:

- telefon: 514 383 661

- e-mail: katedraporadnia@gmail.com

ZAPRASZAMY!

Do odwołania obowiązuje zakładanie masek, rękawiczek lub dezynfekcja rąk. Narzeczeni powinni przynosić ze sobą własne ołówki i gumki.

INNE PORADNIE:

Oprócz Poradni Rodzinnej w Katedrze jest wiele Poradni w Diecezji Rzeszowskiej, które prowadzą katechezy przedślubne i można je znaleźć na stronie: http://www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl/index.php/przygotowanie-do-slubu/katechezy-przedslubne/

Dom Diecezjalny “Tabor” prowadzi katechezy przedślubne w formie rekolekcyjnej - weekendowej.

Oprócz katechez przedślubnych do zawarcia sakramentu małżeństwa wymagane jest ukończenie katechez przedmałżeńskich - informacje na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej.

Powrót na górę strony