Płomień

Opracowanie:
Paweł de Sternberg Stojałowski

Prawa autorskie
Parafia Katedralna Rzeszów 2000