Domowy Kościół – szansą na piękne życie

Drukuj
Utworzono: sobota, 17, listopad 2012 Autor: Bogusław Grzywacz

Na progu Roku Wiary składamy nasze świadectwo, gdyż czujemy się zobowiązani do dzielenia się tym, czego sami doświadczyliśmy i co stało się naszym udziałem. Przynaglają nas również słowa wypowiedziane przez ks. Caffarela (założyciela Ruchu Małżeństw END we Francji, którego duchowość została zaszczepiona do Domowego Kościoła):  „Jest sprawą całego Kościoła ukazać w naszych czasach prawdziwe oblicze Boga. Jest to również w pewnym sensie specjalnym zadaniem małżeństw. Wy jesteście szczególnie uzdolnieni do spełnienia tej misji, właśnie dlatego, że jesteście małżeństwem. Macie swój charyzmat. Zresztą, aby składać świadectwo, którego świat oczekuje, nie potrzebujecie zaniedbywać waszych obowiązków rodzinnych czy zawodowych. Nie musicie wyruszać w daleką krucjatę. Podkreślam, od waszej miłości małżeńskiej , od waszej wspólnoty, ateistyczny świat oczekuje szczególnego świadectwa.”

Jesteśmy małżeństwem od 33 lat, a od 2002 r.  należymy do wspólnoty Domowego Kościoła działającej przy naszej parafii.  Domowy Kościół to rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie .

Po 23latach naszej wspólnej drogi mieliśmy odwagę zmienić zupełnie swoje życie. Dziś z perspektywy czasu żałujemy , że tak późno, ale cóż w myśl przysłowia – „Lepiej późno, niż wcale”. Główną inspiracją do tych zmian były słowa wypowiedziane przez Ojca świętego bł. Jana Pawła II tu u nas w Rzeszowie – „Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim”.

Zanim wstąpiliśmy do Domowego Kościoła byliśmy tzw. „niedzielnymi katolikami”,  czyli przykładnie uczestniczyliśmy we Mszy Św. w niedziele i nakazane święta, więc tym samym wypełnialiśmy obowiązek względem Kościoła. Dopiero po wejściu do wspólnoty Domowego Kościoła zobaczyliśmy, jak daleko byliśmy od tego Kościoła, jak nasza wiara była powierzchowna,  jak wielu błędów popełnionych w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym  moglibyśmy uniknąć.  Zrozumieliśmy, że każdy człowiek do prawdziwego wzrostu swojej wiary potrzebuje bliskiej relacji do Boga i ludzi. Trudno jest nawiązać indywidualne relacje z dużą grupą ludzi na niedzielnej Eucharystii. Do tego potrzebna jest mniejsza wspólnota , gdzie możemy znajdować oparcie i pomoc oraz formować się duchowo i moralnie.  Wówczas Eucharystia przeżywana we wspólnocie parafialnej to okazja do tworzenia ludzkich więzi pomiędzy poszczególnymi małymi wspólnotami oraz do przeżywania osobistej i wspólnotowej relacji z Panem Jezusem. 

Jednak nie wszystko od początku było tak jasne – jedno z nas od razu zachwyciło się tą wspólnotą, natomiast drugie uważało, że niepotrzebnie burzymy utrwalony już porządek w naszym życiu i narzucamy sobie nowe wymagania. Jednak  i w tym przypadku przychodziły na myśl słowa błogosławionego Jana Pawła II - „Wy­magaj­cie od siebie , choćby in­ni od was nie wy­maga­li”.  I tak powoli dzień za dniem przyszedł  Pan Jezus – Żywy Bóg , który dotykał, uzdrawiał, przemieniał i upiększał nasze życie małżeńskie i rodzinne.  Pan Bóg odkrywał przed nami, jak pięknie można z Nim żyć, ale tylko wtedy , gdy On jest na pierwszym miejscu . Bowiem wielokrotnie słyszeliśmy na rekolekcjach, które dane było nam przeżyć – „Gdzie Bóg na pierwszym miejscu, tam wszystko na właściwym miejscu”. Potwierdzamy to z całą mocą – nasze życie zostało przewartościowane – Pan Jezus stał się naszym prawdziwym Przyjacielem.  Gdy faktycznie otworzyliśmy szeroko nasze serca i zaprosiliśmy Go do wszystkich  naszych spraw – osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych i społecznych  On wlał w nasze serca swoją miłość, łaskę zaufania i pewność, że prowadzi nas przez życie.

Istotą formacji w Domowym Kościele jest dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem , aby swoim życiem mogli ukazywać: -   

 > nierozerwalność i świętość sakramentu małżeństwa,

> życie w harmonii, miłości i wierności,

> dawanie świadectwa przede wszystkim swoim dzieciom,

> dbanie o religijne wychowanie naszych dzieci,

> wychowanie dzieci do czystości,

> w procesie wychowawczym uwzględniać działanie łaski Bożej.

 

Prawdą jest, że to często przekracza nasze siły, dlatego konieczne jest odnaleźć się w łasce Chrystusa Zbawcy.  Z perspektywy tych 10 lat trwania w Domowym Kościele widzimy, jak wiele łask w tym czasie otrzymaliśmy, jak wiele modlitw naszych zostało wysłuchanych – to po raz kolejny potwierdza, jak wielką miłością obdarza nas Bóg i jak wspaniały plan ma dla każdego, kto Mu zaufa i powierza swoje życie. Aby to osiągnąć należy prowadzić odpowiedzialne życie duchowe, a konkretne zadania i taką właśnie drogę dla małżeństw proponuje Domowy Kościół. Choć rodzi ona trudności i wymagania, jednak  jest to droga piękna i jedyna.

Ojciec Św. błogosławiony Jan Paweł II powiedział o tej drodze – „Jest to szczególnie cenny owoc, który należy pielęgnować. Rodzina żyjąca  głębią wiary i wierna miłości Chrystusa jest przyszłością Kościoła. Niech Wasz Ruch wspiera te rodziny, niech umacnia je w jedności i pomaga przetrwać wszelkie próby.”

Zachęcamy wszystkie małżeństwa do refleksji nad swoim życiem duchowym – może w Roku Wiary warto byłoby coś zmienić ?

Informacje o Domowym Kościele można znaleźć na stronie: www.dk.rzeszow.pl

 

 

Jadwiga i Stanisław

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 09.12.2016. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.