Gazetka parafialna

OGÓLNOPOLSKIE MODLITEWNE CZUWANIE

Rzeszowskie Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Króla królów i Pana panów

 zapraszają wszystkich na

 

 OGÓLNOPOLSKIE  MODLITEWNE CZUWANIE

 14 / 15 września 2014

 

  • Święty Krzyż -Bazylika Mniejsza p.w. Trójcy Świętej                         i Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego

 

Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Młp.

 

Wyjazd w dniu 14 września 2014r (niedziela) o godz. 14:30

z parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim

 

Powrót w poniedziałek ok. godz. 9 rano. Koszt ok. 35zł

Informacje i zapisy u animatorów Wspólnot dla Intronizacji NSPJ

oraz tel. 17 / 857 48 33  lub  720 107 327

  

Słowa Pana Jezusa do Rozalii Moje dziecko, za grzechy popełnione przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszne kary. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu, jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną.” Str.88                                Rozalia Celakówna Wyznania z przeżyć wewnętrznych - WAM Kraków 2007r.

„Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Str.89. tamże.

WYBRANE WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE MAJĄCE NASTĄPIĆ W NAJBLIŻSZYM CZASIE

1.       W dniu 10 września,  na godz. 18.30,kustosz Sanktuarium MB Rzeszowskiej zaprasza pracowników Caritas, wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz inne organizacje charytatywne na Eucharystię i błogosławieństwo w posłudze miłosierdzia.
2.       W dniach 12 – 14 września  odbędzie się spotkanie młodych organizowane przez KSM – „Złazisko” wSanktuarium bł. Karoliny w Zabawie.. Centralne spotkanie w Sanktuarium 14 września o godz. 12.00. O godz. 14.00Msza Św., droga krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny, wspólna zabawa, zakończenie o godz. 17.30. Szczegółowy program na stronie: www.rzeszow.ksm.org.pl
3.       Zapraszamy na rekolekcje dla dziewczyn w Rzeszowie ul. Dojazd Staroniwa 7, u Sióstr Sercanek w dniach 12-14 września. Rekolekcje na temat “Budować na skale” wygłosi ks. Łukasz Leśniak. Zgłoszenia do s. Liliany pod nr 503 644 605.
4.       W dniach 20-21 września odbędzie się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Zapraszamy do udziału wszystkich szafarzy posługujących w naszej diecezji oraz ich żony. Zapisy na  pielgrzymkę  u odpowiedzialnych rejonowych, a więcej informacji na stronie internetowej szafarzy: http://www.rzeszow.oaza.pl/dk/NSKS/
5.       Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na  XXX Ogólnopolską Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, która odbędzie się dniach 27 - 28 września.

CHRZTY, ŚLUBY I POGRZEBY W LIPCU I SIERPNIU 2014 R. W NASZEJ PARAFII

CHRZTY

Zuzanna Maria KRAUZ

Dominika Inga NIEDENTHAL

Daniel CAIRNEY

Oliwia PIKOR

Lilianna Katarzyna MĄKA

Zuzanna Maria KOWAL

Maja Magdalena JUREK

Alicja Maria BEREŚ

Jan KULIG

Jan GAWLIK

Szymon BUDZIWÓŁ

Zofia Wiktoria ROŚĆ

Bartosz Mieczysław ZAWIDLAK

Emilia NOWAK

Amelia PASIERB

Nadia Anna SROKA

Karol WĄSACZ

Edyta HOŁOTA

Milena Danuta PATRYN

Kamil Janusz PATRYN

Emil Karol DZIADOSZ

Karolina Wiktoria SZURA

Maria Teresa PAŚCIAK

Izabela Maria JANIK

Maja ADAMKIEWICZ

Ignacy Aleksander SZYDEŁKO

Filip DANIEL

Jakub TRAWKA

Ernest Władysław  KROK

 

ŚLUBY

Radosław Grzegorz SZYMAŃSKI i Katarzyna Maria ŻMINKOWSKA

Piotr Jan TUNICKI i Natalia WOŹNIAK

Mateusz Paweł KŁĘK i Joanna SMOŁA

Dominik GŁUCH i Monika Magdalena KOCÓJ

Maciej Wojciech NIZIOŁ i Alicja Maria POCIASK

Mateusz Jan BARTYŃSKI i Paulina Maria CZŁONKA

Mateusz WITCZUK i Agnieszka Joanna MIEŃKOWSKA

Paweł SEREDA i Anna PILARZ

Bartosz Stanisław REJMAN i Patrycja Anna BĄK

Sebastian Paweł KUROPATWA i Karolina KOCAN
Mateusz Mariusz WIERZGACZ i Katarzyna SŁONKA

Paweł Marcin MŁODOWIEC i Magdalena OŻÓG

Grzegorz MOLENDA i Paulina Karolina ŻURAWSKA

Maciej Andrzej SAJDAK i Aleksandra TYŚKIEWICZ

Paweł Patryk MUSIELAK i Joanna Małgorzata MAJKA

 

POGRZEBY

+ Stefan ŻARSKI (9 dni)

+ Aniela LASEK (l. 93)

+ Marian MUSIAŁ (l. 80)

+ Genowefa FILIP (l. 79)

+ Damian Andrzej FEDYK (l. 26)

+ Mieczysław KUDYBA (l. 52)

+ Bolesław WIATER (l. 75)

+ Wanda Maria KNIEWSKA (l. 76)

+ Maria Jolanta IGNACZEWSKA (l. 60)

+ Andrzej Józef BADNARSKI (l. 62)

+ Roman Wojciech RELA (l. 87)

+ Janina TRUSKOLASKA (l. 71)

Miłość Boża i jej przejawy w życiu człowieka

Modlimy się często modlitwą z egzorcyzmem, której nauczył nas Pan Jezus, gdy wymawiamy słowa: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie…” Właściwie, gdy się zastanowimy i rozważymy słowa tej modlitwy, to  dostrzeżemy, że w niej wyznajemy miłość Boga i odnosimy się do niej w prośbach. Bóg jest Miłością. Zrozumienie tego atrybutu - przymiotu Boga, jest podstawą naszej wiary chrześcijańskiej.

Miłość Boża objawia się w m i ł o s i e r d z i u  Jego. Potwierdzeniem tego są słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane do św. s. Faustyny: „Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga” [Dz. 301]. Jan Paweł II wydał Encyklikę Dives in Misericordia, o Bożym miłosierdziu, w której przedstawia miłosierdzie jako wyraz miłości Boga, miłości łaskawej i nieskończonej. Dosłownie: „Bóg, który jest miłością [1 J 4, 16 ] nie może objawiać się inaczej niż jako miłosierdzie” [JP II 30. 11. 1980].

Następnym przymiotem Boga jest s p r a w i e d l i w o ś ć. Jan Paweł II w encyklice, o której mowa wyżej w rozdziale VII stwierdza: „Autentyczne miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem sprawiedliwości”. Polska pisarka Zofia Kossak, w swojej książce pt.: „Błogosławiona wina”, napisała; „Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest niemoralnym pobłażaniem złu, a sprawiedliwość bez miłosierdzia jest z konieczności okrutna”. Pisarka wyraża w tych słowach  przekonanie, że powyższe przymioty Bożej miłości muszą występować  razem, że istnieje spójność między nimi.

M i ł o ś ć  m i ł o s i e r n a  i  s p r a w i e d l i w o ś ć  winny występować nie tylko w kontaktach pojedynczych ludzi lecz także trzeba, aby były realizowane w stosunkach międzyludzkich. Każdy człowiek tęskni za miłością, miłosierdziem i sprawiedliwością dla siebie. Trudniej jest okazywać je innym. Mamy naturę skażoną grzechem pierworodnym, trapi nas egoizm, próżność, wygodnictwo i pogoń za dobrami materialnymi, które prawdziwego szczęścia nie dają. Do pełnego szczęścia człowiek potrzebuje Boga, którego można doświadczyć w Kościele. Kościół wskazuje nam drogę do pełnego szczęścia. Warto uświadomić sobie przy tej okazji, że z miłosierdzia Bożego korzystamy przez całe życie, natomiast sprawiedliwość Bożą odczujemy na Sądzie Ostatecznym.

Mówiąc o sprawiedliwości Boga nie można pominąć problemu b o j a ź n i  B o ż e j, która jest jednym z darów Ducha Świętego. Można zapytać skoro Bóg jest miłością to dlaczego mamy się Go bać. Źródłem  bojaźni Bożej jest sprawiedliwość Boża. B o j a ź ń  B o ż ą  należy wyjaśniać jako bojaźń dziecka,  kochanego przez ojca i matkę. Bóg tak jak i kochający rodzice dziecka nie wymaga, aby ono  bało się Go. Ta bojaźń rodzi się  spontanicznie u dziecka Bożego w momencie, gdy ono czuje, a serce i rozum oraz sumienie podpowiada mu, że zawiódł zaufanie, miłość i sprawił przykrość Bogu [rodzicom]. W bojaźni Bożej, o którą w modlitwie prosimy Ducha Świętego, przejawiamy świadomość, że nasze relacje z Bogiem nie zawsze są poprawne. Miłość Boża wraz ze swymi przymiotami  jest wszechobecna w życiu człowieka, zaś człowiek powinien okazywać Bogu wdzięczność przez okazywanie bliźniemu miłości, miłosierdzia, sprawiedliwości oraz  przez modlitwę i adorację Boga.

Józef - parafianin

MIESIĄC SERCA JEZUSOWEGO

Słowa następców św. Piotra to nie tylko zachęta, ale i wskazanie nam konkretnej drogi, którą mamy podążać do Serca Jezusowego. Papież Leon XIII w 1899 r. wydał Encyklikę ANNUM SACRUM. Papież ten ogłosił rok 1900 Rokiem Świętym i chciał dokonać czegoś szczególnie znaczącego na rozpoczęcie XX wieku. Wymieniona encyklika o poświęceniu się Bożemu Sercu została ogłoszona dwa tygodnie przed tym uroczystym aktem poświęcenia Sercu Bożemu całego rodzaju ludzkiego, który został dokonany 11 czerwca 1899 roku przez Leona XIII. Papież wzywał do poświęcenia całej ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Z tej okazji pisał: "Kiedy Kościół w początkach swego istnienia uginał się pod jarzmem cezarów, Krzyż na niebie ukazujący się oczom młodego władcy był zapowiedzią wielkiego zwycięstwa, które też wkrótce nastąpiło. I oto dzisiaj oczom naszym ukazuje się inny, ze wszech miar pomyślny znak Boży: Najświętsze Serce Jezusa. W Nim należy złożyć wszelką nadzieję zbawienia wszystkich ludzi".

Następca Leona XIII na stolicy św. Piotra w Rzymie św. Pius X zaaprobował praktykę obchodzenia czerwca jako miesiąca Serca Jezusowego, przywiązując doń kilka odpustów. Tajemnica miłości Boga do nas nie tylko stanowi treść kultu i nabożeństwa do Serca Jezusa: jest ona podstawą każdej prawdziwej duchowości i pobożności chrześcijańskiej. Ważną rzeczą jest zatem podkreślenie, że podstawy tego nabożeństwa są tak dawne jak samo chrześcijaństwo. Być chrześcijaninem można bowiem jedynie wpatrując się w krzyż naszego Odkupiciela: «Tego, którego przebili» (J 19, 37).

Papież zalecił też w 1906 roku, aby w uroczystość Najświętszego Serca we wszystkich świątyniach ponawiano poświęcenie rodzaju ludzkiego. Popierał też intronizację Serca Jezusowego w rodzinach prowadzoną przez Ojca Mateo. Uważał on, że intronizacja nie jest niczym innym jak pełną realizacją wszystkich żądań przekazanych w Paray-le-Monial i wspaniałych obietnic towarzyszących tym żądaniom. Do tej działalności o. Mateo z najwyższą aprobatą odnosił się Benedykt XV, który widział w niej szansę przeciwstawienia się współczesnemu złu. Tę działalność popierali wszyscy papieże, od św. Piusa X zaczynając, a na świętym Janie XXIII kończąc.

Ważnym elementem pobożności i duchowości Serca Bożego jest adoracja eucharystyczna. Św. Jan Paweł II zachęcał, aby wierni adorowali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Przypominał też, czym był ten doniosły akt dokonany przez Leona XIII. Aktualność tego, co wydarzyło się 11 czerwca 1899 roku, "została autorytatywnie potwierdzona w dokumentach moich poprzedników, którzy pogłębili naukę o kulcie Najświętszego Serca Jezusa i zalecali okresowe ponawianie aktu poświęcenia". Ten kult zawiera orędzie niezwykle aktualne w naszych czasach, ponieważ z Serca Syna Bożego, umarłego na krzyżu, wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi. Z Serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość, odkupiona od grzechu. Człowiek roku 2000 potrzebuje Serca Jezusa, aby poznawać Boga i samego siebie; potrzebuje go, aby budować cywilizację miłości".

Spoglądając na Serce Jezusa, serce człowieka uczy się poznawać prawdziwy i jedyny sens własnego życia, uczy się swego przeznaczenia, rozumienia wartości prawdziwie chrześcijańskiego życia, uczy się strzec przed ułomnościami ludzkiego serca, łączenia synowskiej miłości wobec Boga z miłością bliźniego. Tak oto — a jest to prawdziwe zadośćuczynienie, którego oczekuje Serce Zbawiciela — na ruinach nienawiści i przemocy będzie mogła powstać cywilizacja Serca Chrystusa» 

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 17.09.2014. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.