Gazetka parafialna

GRAFIK NABOŻEŃSTW PAŹDZIERNIKOWYCH W KATEDRZE - 2014

 

l.p.

Dzień tygodnia

Kapłan przewodniczący modlitwie

Grupa przygotowująca  rozważania

 1.  

Środa

Ks. Michał Rurak

Duszpasterstwo Trzeźwościowe

 1.  

Czwartek

Ks. Krzysztof Wilczkiewicz

Akcja Katolicka 

 1.  

Piątek

Ks. Proboszcz

Siostry Serafitki

 1.  

Sobota

Ks. Rafał Przędzik

Rodzina Radia Maryja i Apostolat Maryjny

 1.  

Niedziela

Kapłan przewodniczący modlitwie

Przedstawiciele Koron Różańcowych

 1.  

Poniedziałek

Ks. Bogusław Grzywacz

Nowy Krąg ks. Bogusława

 1.  

Wtorek

Ks. Michał Rurak

Ministranci

 1.  

Środa

Ks. Krzysztof Szopa (rozważania połączone z Nowenną)

 1.  

Czwartek

Ks. Krzysztof Wilczkiewicz

Wspólnota Intronizacji NSPJ

 1.  

Piątek

Ks. Proboszcz

Siostry Felicjanki

 1.  

Sobota

Ks. Rafał Przędzik

Krąg św. Rodziny

 1.  

Niedziela

Kapłan przewodniczący modlitwie

 1.  

Poniedziałek

Kapłan z WSD w Rzeszowie

Klerycy WSD

 1.  

Wtorek

Ks. Michał Rurak

Duszpasterstwo Misyjne

 1.  

Środa

Ks. Krzysztof Szopa (rozważania połączone z Nowenną)

 1.  

Czwartek

Ks. Krzysztof Wilczkiewicz

Krąg św. Michała Archanioła

 1.  

Piątek

Ks. Proboszcz

Krąg Najświętszego Serca Pana Jezusa

 1.  

Sobota

Ks. Rafał Przędzik

Para Rejonowa i Animatorzy Domowego Kościoła rejonu NSPJ - Opatrzności Bożej

TYDZIEŃ MISYJNY (19-25.10.2014)

 1.  

Niedziela

Kapłan przewodniczący modlitwie

 1.  

Poniedziałek

Ks. Bogusław Grzywacz

Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie

 1.  

Wtorek

Ks. Michał Rurak

s. Hanna i PDMD

 1.  

Środa

Ks. Krzysztof Szopa (rozważania połączone z Nowenną)

 1.  

Czwartek

Ks. Krzysztof Wilczkiewicz

s. Hanna i PKRD

 1.  

Piątek

Ks. Proboszcz

s. Hanna i Scholka

 1.  

Sobota

Ks. Rafał Przędzik

Wiara i Światło

 1.  

Niedziela

Kapłan przewodniczący modlitwie

 1.  

Poniedziałek

Ks. Bogusław Grzywacz

Krąg Miłosierdzia Bożego

 1.  

Wtorek

Ks. Michał Rurak

K S M

 1.  

Środa

Ks. Krzysztof Szopa (rozważania połączone z Nowenną)

 1.  

Czwartek

Ks. Krzysztof Wilczkiewicz

Przedstawiciele Kręgów ks. Michała

 1.  

Piątek

Ks. Proboszcz

Świeccy Szafarze Komunii św. z par. katedralnej

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowane teksty rozważań prosimy uprzednio skonsultować z księdzem prowadzącym różaniec

PIERWSZE POWAKACYJNE SPOTKANIE AKCJI KATOLICKIEJ

Akcja Katolicka serdecznie wita nowych mieszkańców Parafii, a Osobom, które przeszły do innych Parafii – serdecznie dziękujemy za modlitwę i współpracę – Bóg Zapłać!

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na pierwszym spotkaniu po wakacjach dokonał podsumowania swojej czteroletniej działalności w związku z końcem V kadencji. Prezesem I kadencji był Władysław Kniewski i sprawował tę funkcję przez 3 kolejne kadencje 3 letnie. Prezesem IV kadencji był Andrzej Rylski, a V kadencji Mateusz Hołojuch. W związku ze zmianami w Statucie kadencje wydłużyły się do 4 lat.

Mateusz Hołojuch – prezes POAK we wrześniu 2012 r. zwrócił się z prośbą o zwolnienie z tej funkcji ze względu na zmianę miejsca zamieszkania i jednocześnie parafii oraz ze względu na obowiązki ojcowskie. Dokonano wyborów prezesa POAK i 25.11.2012 roku na tę funkcję Ksiądz Biskup powołał Andrzeja Rylskiego. Zarząd w składzie Marcin Pasieka – skarbnik, Mateusz Hołojuch, Jan Duplaga, Zbigniew Marcinkiewicz, Anna Mazurkiewicz, Artur Stojałowski, oraz również Komisja rewizyjna: Józef Płonka, Władysław Stańko, Józef Wicher, pozostał bez zmian wykonując powierzone zadania. Nieustająco funkcję Kronikarza Akcji pełni Teresa Lew i wypełnia zdjęciami oraz tekstem kolejne albumy, które z radością oglądamy w czasie uroczystych spotkań.

Akcja Katolicka kontynuowała przez kolejne lata kadencji pomoc ubogim mieszkańcom parafii przez pozyskanie środków spożywczych z Banku żywności i rozdawanie ich najuboższym. Bardzo dużą ilość czasu i serca wkładają w tą działalność Dorota i Zygmunt Mikułowie. Osoby, które otrzymują tę pomoc serdecznie dziękują. Przyjmijcie również moje słowa podziękowania.

Zapraszamy na spotkania Akcji Katolickiej wszystkich pragnących poszerzenia wiedzy o Kościele i dyskusji na tematy wzięte z życia społecznego. W tym roku będziemy zajmować się tematami zawartymi w materiałach formacyjnych na rok 2014 napisanych pod redakcją ks. Tadeusza Borutki, o tytule Wierzę w Syna Bożego, Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”.  

W czasie kilku kolejnych spotkań będziemy omawiać następujące tematy:

 • Bóstwo Chrystusa źródłem odkupienia,
 • Człowieczeństwo Chrystusa jako wzór do naśladowania,
 • Chrystus jako wykonawca woli Ojca Niebieskiego.

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca.  Ksiądz Proboszcz Jan Delekta, wprowadza nas w tematykę spotkania, a następnie zajmujemy się sprawami dotykającymi codziennego życia zapraszając Gości z różnych instytucji. Wspólnie uczestniczymy w pielgrzymkach,  modlitwach, uroczystościach Kościelnych i Narodowych.

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ KSIĘDZU ASYSTENTOWI JANOWI DELEKCIE I WSZYSTKIM  KOLEŻANKOM I KOLEGOM za bardzo dobrą współpracę, za podpowiedzi, za wsparcie, za pomysły, za Serce, którego nikt nie żałował. Bóg Zapłać!

Po przyjęciu sprawozdań ustępującego Zarządu wybrano na kolejną VI kadencję nowy zarząd w składzie: Marcinkiewicz Zbigniew, Józef Bąk, Andrzej Rylski, Anna Mazurkiewicz, Barbara Jachowicz, Krzysztof Uściłowski. Z pierwszych trzech wybranych osób Ksiądz Biskup nominuje Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Władysława Stańko, Józefa Wichra, Zygmunta Mikułę. Nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej życzę dobrej służby, która spełni oczekiwania członków i parafian. SZCZĘŚĆ BOŻE

Andrzej Rylski

P.S. Katedralny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza także sympatyków na spotkania w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej.

Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania" (wybrane fragmenty Orędzia na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu)

 • Kultura spotkania wymaga, abyśmy byli skłonni nie tylko dawać, ale także otrzymywać od innych. Media mogą nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy sieci ludzkiej komunikacji osiągnęły bezprecedensowy rozwój. Zwłaszcza internet może zaoferować większe możliwości spotkania i solidarności między wszystkimi, a jest to rzecz dobra, jest to Boży dar (…)
 •  Środowisko komunikacyjne może nam pomóc w rozwoju, lub przeciwnie prowadzić do dezorientacji. Pragnienie podłączenia digitalnego może w ostateczności prowadzić do odizolowania nas od naszych bliźnich, ludzi, którzy są najbliżej nas. Nie wspominając już o tym, że osobom, które z różnych powodów nie mają dostępu do mediów grozi wykluczenie (…)
 • Kiedy dominującym celem komunikacji jest nakłonienie do konsumpcji lub manipulacja osobami, to mamy do czynienia z gwałtowną agresją, jak ta której doznał człowiek, który wpadł w ręce zbójców i został porzucony przy drodze(…). Dziś grozi nam, że niektóre media tak na nas wpłyną, iż zapomnimy o naszym realnym bliźnim (…)
 • Wolę tysiąc razy Kościół poobijany, wychodzący na ulicę, który miał wypadek, od Kościoła chorego z powodu zamknięcia! Otwarcie drzwi kościołów oznacza także otwieranie ich w środowisku digitalnym, zarówno po to, aby ludzie mogli wejść, niezależnie od tego w jakiej sytuacji życiowej się znajdują, jak i po to, aby Ewangelia mogła przekroczyć próg świątyni i wyjść na spotkanie wszystkich. 
 • Świadectwo chrześcijańskie nie polega na bombardowaniu wiadomościami religijnymi, ale na chęci dania samego siebie innym przez gotowość cierpliwego i naznaczonego szacunkiem angażowania się w ich pytania i wątpliwości, na drodze poszukiwania prawdy i sensu ludzkiego istnienia 

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

 Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

OPOWIEŚĆ O SYNU KUPUJĄCYM CZAS

SYN: Tato, mogę Cię o coś zapytać?
TATA: No jasne, o co chodzi?
SYN: Tato, ile zarabiasz na godzinę?
TATA: To nie twoje sprawa. Dlaczego zadajesz mi takie pytanie?
SYN: Ciekawy byłem. Powiedz mi proszę ile zarabiasz na godzinę.
TATA: No, jak tak bardzo chcesz wiedzieć zarabiam 100 $ na godzinę.
SYN: Oj! (z opuszczoną głową), tato, pożyczyłbyś mi 50 $?
Tata się wkurza.
TATA: Jedyny motyw dlaczego mnie o to zapytałeś, bo chciałeś żebym pożyczył ci pieniędzy na zakup jakieś głupiej zabawki, albo innej bezsensownej rzeczy do swojego pokoju i do łóżka.
Zastanów się nad tym dlaczego jesteś takim egoistą. Ja pracuję ciężko cały dzień a ty zachowujesz się tak niedojrzale.

Mały chłopczyk poszedł w ciszy do swojego pokoju i zamknął drzwi.
Mężczyzna usiadł i myśląc o pytaniu chłopca i jeszcze bardziej się zdenerwował. Jak on mógł zadać mi takie pytanie. Zaczął rozmyślać.
Może miał potrzebę kupić coś niezbędnego za te 50 $, nie pyta często o pieniądze.
Mężczyzna poszedł do pokoju chłopca i otworzył drzwi.

TATA: Śpisz synku?
SYN: Nie tato, nie śpię
TATA: Tak sobie pomyślałem, że może byłem zbyt surowy dla ciebie. To był naprawdę ciężki dzień dla mnie i wyładowałem się na tobie. Oto 50 $ o które mnie poprosiłeś.
Mały chłopiec usiadł na łóżko i uśmiechnął się.
SYN: Ach, dziękuję tato.
Po czym spod poduszki wyciągnął pomarszczone banknoty. Mężczyzna zobaczywszy, że chłopiec miał pieniądze zaczyna się denerwować.
TATA: Dlaczego chcesz pieniądze skoro je masz?
SYN: Ponieważ nie miałem wystarczająco, ale teraz już mam.
Tato, mam 100 $ teraz. Mogę kupić jedną godzinę z twojego czasu. Proszę przyjdź wcześniej jutro z pracy. Chciałbym zjeść z tobą kolację.
Tata oniemiał. Objął synka i błagał o przebaczenie.
To jest tylko historyjka, która ma przypomnieć wam wszystkim, że nie jest tylko ważne aby pracować ciężko całe życie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że czas ucieka nam między palcami, a my nie spędzamy go z osobami bliskimi, ważnymi, tymi które kochamy. Jeżeli umarlibyśmy jutro, firma dla której pracujemy łatwo nas zastąpi w kilka dni, ale rodzina i przyjaciele będą nas opłakiwać przez resztę ich życia. Pomyślmy więc dlaczego tak bardzo jesteśmy pochłonięci pracą. Istnieją ważniejsze rzeczy.

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 01.10.2014. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.