Duszpasterstwa

Świetlica "Wzrastanie"

Świetlica "Wzrastanie"

Świetlica parafialna w ramach Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Jana Pawła II - Wzrastanie.

Powstała w 1995 r. Mieści się ona w Osiedlowym Domu Kultury na osiedlu Podwisłocze. Lokal został udostępniony i odpowiednio urządzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową Nowe Miasto. Świetlica, z której aktualnie korzysta około 30 osób, przeznaczona jest dla dzieci z rodzin, które są niewydolne wychowawczo, a także dotkniętych biedą materialną i ciasnotą mieszkaniową. Dzieci w świetlicy przebywają od godz.1400 do 1800. Opiekę nad dziećmi sprawują: Małgorzata Cieśla - etatowy pracownik świetlicy oraz wolontariusze - studenci, klerycy, młodzież, emerytowani nauczyciele oraz członkowie Komisji Charytatywnej, wśród których na szczególne uznanie zasługują: Irena Stachurska, Maria Kaczmarska i państwo Szczygłowie. Opiekę duszpasterską nad świetlicą sprawuje ks. Bogusław Grzywacz.

Formy pracy i zadania świetlicy:

 • pomoc w odrabianiu lekcji;
 • uczenie dobrego przeżywania czasu wolnego
 • rozwijanie zainteresowań, gry i zabawy integracyjne,
 • organizowanie wycieczek,
 • przygotowywanie i wystawianie przedstawień,
 • nauka pieśni religijnych i patriotycznych;
 • uczenie postaw społecznych - wzajemny szacunek, życzliwość, pomoc,
 • spotkania z dziećmi z podobnych świetlic z Rzeszowa (ul. Matejki) i Głogowa Małopolskiego;
 • kształtowanie zdrowej pobożności - modlitwa, udział w nabożeństwach, obchód świąt kościelnych,
 • przybliżanie treści poszczególnych okresów roku liturgicznego - święcone, opłatek, wspólne kolędowanie, jasełka;
 • kształtowanie postaw moralnych w oparciu o Dekalog;
 • ochrona przed deprawacją (chuligaństwo) i uzależnieniami (narkotyki, alkoholizm);
 • w czasie wakacji i ferii dzieci uczestniczą w koloniach organizowanych przez Fundację "Wzrastanie".

Dzięki zaradności wolontariuszy i ofiarności dobroczyńców oraz wsparciu MOPS-u dzieci w świetlicy otrzymują także skromny posiłek - herbata, ciastka, bułki, kanapki.

Świetlica, której potrzeby nikt nie neguje, aby mogła dalej owocnie działać potrzebuje wielorakiej pomocy. Potrzebni są nowi wolontariusze - studenci, emerytowani nauczyciele - którzy podejmą się pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz sponsorzy - dobroczyńcy, których datki zapewnią zakup odpowiednich pomocy i umożliwią dożywianie dzieci.

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 08.08.2020. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.