Duszpasterstwa

Rada Parafialna

Sprawozdanie ze spotkania Rady Duszpasterskiej parafii katedralnej 23.XI.2011 r.

Spotkanie miało charakter informacyjno – dyskusyjny. Nowy proboszcz parafii katedralnej ks. prałat Jan Delekta  zarysował na wstępie swoją osobę oraz etapy posługi duszpasterskiej. Następnie zapoznał się z obecnymi na spotkaniu członkami Rady Duszpasterskiej w osobach wg. listy:

Władysław Kniewski, Jerzy Maciołek, Stanisław Sopel, Marcin Szczepaniak, Wiesław Puterla, Andrzej Rylski, Maria Karczmarska, Antoni Rybka, Władysław Stańko.

W części dyskusyjnej spotkania poszczególni członkowie Rady poruszyli między innymi temat parkingu wokół katedry a w szczególności propozycje rozwiązań wjazdu i wyjazdu samochodów w niedzielę i święta.

Poruszono również temat aktualizacji strony internetowej parafii katedralnej poprzez zamieszczanie materiałów (sprawozdań) z wydarzeń i uroczystości, które miały miejsce w katedrze uzupełnionych zdjęciami (Galeria).

Zwracano też uwagę na dobrze zorganizowane obrzędy chrztu świętego oraz sposób rozprowadzania opłatka.

Ksiądz proboszcz podzielił się również swoimi przemyśleniami co do przedsięwzięć dotyczących modernizacji i rozbudowy niektórych obiektów towarzyszących kościołowi. Wykonano między innymi modernizację pomieszczenia mieszkalnego dla ks. proboszcza oraz osłony przejścia pomiędzy kościołem dolnym a plebanią.

Na zakończenie ks. proboszcz wyraził zadowolenie ze spotkania oraz nadzieję na dalszą wzajemną owocną współpracę przy podejmowaniu ważnych dla parafii katedralnej przedsięwzięć zarówno w sferze duchowej jak i materialnej.

 

Władysław Kniewski

Sprawozdanie z pracy Rady Parafialnej w czasie wizytacji ks. bp Ordynariusza

 

Rada Duszpasterska w naszej parafii składa się obecnie z 22 osób podzielonych na sekcje.

Chociaż spotkania odbywają się rzadko, jednak wszyscy członkowie Rady należą do grup duszpasterskich i dlatego uczestniczą na bieżąco we wszystkich poczynaniach tych grup zarówno o charakterze duchownym jak i materialnym.

            Jeżeli chodzi o sprawy materialne to w okresie od ostatniej wizytacji biskupa dokonano dużych i kosztownych prac inwestycyjnych na sumę prawie miliona złotych. Są to między innymi:

  • Odnowienie polichromii wewnętrznych z przemalowaniem ścian i sufitów.Pokrycie asfaltem parkingów katedralnych.
  • Odnowienie ścian zewnętrznych Katedry z ich zaimpregnowaniem.
  • Wyłożenie placu przed Katedrą kostką brukową dobrej jakości.
  • Wykonanie kapliczek w poszczególnych dzielnicach parafii.
  • Zagospodarowanie działki rekreacyjnej 30 arowej z daczą w Cierpiszu.

 

W bieżącym utrzymaniu substancji budowlanej  największe wydatki ponoszone są na ogrzewanie i energię elektryczną.

W parafii pracuje kilku pracowników świeckich, w tym dwóch na etatach, a resztę na umowach o dzieło (są to emeryci). Parafia zatrudnia również na umowę kilka Sióstr Felicjanek.

Na dzień dzisiejszy parafia nie ma żadnych długów.

Rada parafialna

Jest to kanoniczny organ pomagający proboszczowi w zarządzaniu parafią. Należą do niej przedstawiciele poszczególnych grup duszpasterskich w liczbie 29 osób. Obradom przewodniczy Ks. Proboszcz, zastępcą jest pan inż. Józef Wicher. Rada zwoływana jest dla podjęcia ważnych decyzji duszpasterskich i dokonań materialnych w parafii.

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 08.08.2020. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.